Historia

Arbetarteaterföreningen Jernet bildades 1991 och har under de år vi varit verksamma hunnit göra en del uppsättningar. Man kan säga att Jernet föddes ur en stor föreställning som hette ”Från intet vi allt vilja”

Föreställningen skildrade arbetarrörelsens framväxt i Borlänge under 1800-talets slut. Den sattes upp 1992.

Målet med föreningens verksamhet är att utifrån arbetarrörelsens värderingar skapa möjligheter för medlemmarnas konstärliga och ideologiska utveckling. Göra det möjligt för gammal och ung att arbeta tillsammans och känna delaktighet i det gemensamma resultatet.

Tidigare föreställningar

Anonyma Socialister

Rakt ner i fickan

Bara en butler

Målarna känner ingen längtan

Kaos hos hin

Rockormen

Blodsbröder

Antigone

Inte alla tjuvar kommer för att stjäla

Jag har aldrig varit särskilt förtjust i fåglar

Mycket väsen för ingenting

Romeo och Julia

Vi betalar inte, vi betalar inte

Momo eller kampen om tiden

Rivet skinn

Vá ä´ klocka´?

Från intet allt vi vilja